Logo stworzone przez
naszych uczniów

Szkoła demokratyczna
z Gliwic

Ludzie i relacje są dla nas równie ważne co wiedza i umiejętności. W naszym działaniu kierujemy się zaufaniem, którym na co dzień obdarzamy dzieci. Wierzymy, że w ten sposób wspieramy kształtowanie się zaufania do samego siebie, poczucia kompetencji oraz wiary we własne możliwości.

Dlaczego warto?

Perks - Education X Webflow Template

Zainteresowania

Staramy się wziąć pod uwagę bieżące zainteresowania dzieci. Proponujemy dzieciom różnego rodzaju zajęcia i aktywności, inspirując się tym, co wiemy o dzieciach i ich zainteresowaniach.

Perks - Education X Webflow Template

Samodzielność

Dzieci uczą się podejmować samodzielne decyzje dotyczące własnej edukacji, mogą uczyć i rozwijać się zgodnie ze swoim naturalnym rytmem, tempem i dynamiką rozwoju, mogą same ocenić ile czasu i energii chcą poświęcić  na dane zagadnienie i doświadczyć jaki będzie efekt tej pracy lub jej braku.

Zasady

W naszej społeczności ważne są również zasady, które ułatwiają funkcjonowanie w grupie, i na które umawiamy się zarówno z dziećmi jak i z rodzicami. Czasami zasady są ustalane odgórnie przez dorosłych, a czasem są współtworzone z dziećmi.

Natura

Ważne jest dla nas, aby dzieci miały jak najczęstszy kontakt z naturą niezależnie od pogody. Wspólnie z nimi tworzymy ekoogród i edukujemy na temat szanowania otaczającego nas świata.

Różnorodność zajęć

Regularnie organizujemy zajęcia w plenerze takie jak teatry, muzea, wycieczki tematyczne. Dodatkowo zapewniamy dzieciom różnorodną dawkę ruchu dostosowaną do aktualnych potrzeb grupy, na przykład ścianka wspinaczkowa czy orlik.

Elastyczność

W naszej szkole nie ma dzwonków przymusowego bezruchu, zadań domowych i ocen.

Dołącz do naszej społeczności

Stawiamy na autentyczne relacje z uczniami i ich rodzicami. Wierzymy, że tylko czując się dobrze i bezpiecznie, będąc akceptowanym takim, jakim się jest, można naprawdę się rozwijać, z korzyścią dla samego siebie.

50

tyle dzieci odkrywa świat w naszej szkole

4-12 lat

przyjmujemy dzieci w tym wieku

2015

rok założenia

Formalności

Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczające do naszej szkoły również są objęte edukacją pozaszkolną. Aktualnie dzieci zapisane na nasze zajęcia są zapisane do Niepublicznej Szkoły Wolno Mi, która opiekuje się dziećmi będącymi w edukacji domowej.Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci w wieku szkolnym muszą po każdym roku edukacji zdać egzamin potwierdzający przyswojenie podstawy programowej, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej/ Kuratorium. Egzaminy te przeprowadzane są w naszej szkole, w ciągu roku szkolnego. Egzaminatorami są osoby pracujące w szkole. Egzaminy przebiegają w dobrej atmosferze, mają różną formułę. 

Funkcjonowanie szkoły

W naszej szkole nie ma dzwonków, przymusowego bezruchu ani zadań domowych. Dla starszych dzieci jest ogólny podział zajęć na przedmioty. W klasach 1-3 dzieci korzystają z nauczania zintegrowanego z elementami edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i językowej. Zajęcia w tej grupie prowadzi jeden nauczyciel, oraz drugi nauczyciel- z języka angielskiego. Dzieci z klas 4-6 mają w ciągu tygodnia zajęcia z tutorami z konkretnych przedmiotów, którzy czuwają nad zakresem programu i jego realizacją/opracowywaniem przez dzieci - zlecają im zadania, projekty do przepracowania/zrealizowania pomiędzy zajęciami. Między zajęciami dzieci mogą korzystać z pomocy mentora (wychowawcy grupy) aby zrealizować daną część projektu/ zadania/ utrwalają zalecony przez nauczyciela przedmiotu materiał.

Co rodzice mówią o naszej szkole

Lily Woods - Education X Webflow Template
Stars Icon - Education X Webflow Template

“Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint”

Katarzyna
Mama Jasia i Małosi
Matt Cannon - Education X Webflow Template
Stars Icon - Education X Webflow Template

“Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint”

Daniel Smith
Mobile Developer at Google
Sophie Moore - Education X Webflow Template
Stars Icon - Education X Webflow Template

“Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint”

Małgorzata
Mama Kasi i Basi
Lily Woods - Education X Webflow Template
Stars Icon - Education X Webflow Template

“Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint”

Katherine Cutts
Junior Designer at Facebook
Matt Cannon - Education X Webflow Template
Stars Icon - Education X Webflow Template

“Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint”

Daniel
Tata Rysia
Sophie Moore - Education X Webflow Template
Stars Icon - Education X Webflow Template

“Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint”

Zofia
Mama Krysi

Skontaktuj się

W razie pytań prosimy o skorzystanie z formularza. W sprawie pierwszego spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Galeria