Jesteśmy rodzicami.

Jesteśmy rodzicami podobnymi do wielu z Was. Wiemy, jak dużą odpowiedzialnością jest wybór odpowiedniego przedszkola, szkoły dla dziecka. Sami długo szukaliśmy miejsca, do którego chcieliśmy posłać nasze dzieci. Pytaliśmy o referencje, czytaliśmy komentarze, sprawdzaliśmy opinie, sprawdzaliśmy, towarzysząc swoim dzieciom. Jednak placówki, które miały spełniać nasze oczekiwania szybko nas rozczarowywały.

Widząc potrzebę, w kilka rodzin postanowiliśmy na Śląsku – w Gliwicach, stworzyć od podstaw grupę edukacyjną opartą na wolności i demokracji dla dzieci. Taką, która będzie wychowywać nasze dzieci według zasad, którym ufamy, w które wierzymy, że są dla nich najlepszym wyborem. Grupę edukacyjną Wolno Mi.

To, jaka jest nauka zależy od tego, kto ją tworzy. W powiększonym (lub pomniejszonym) składzie nasza grupa będzie inna. Skupiamy się na aktualnych potrzebach członków społeczności. Uwzględniamy potrzeby rodziców.

Każdy jest wolnym człowiekiem.

Swoboda jest fundamentem wszystkiego – jest drogą i jednocześnie celem samym w sobie. Zadaniem wychowania jest poprowadzenie do odpowiedzialnego korzystania z danej człowiekowi suwerenności. Drogą do jego realizacji są ćwiczenia w korzystaniu z tej wolności.

Nasza demokracja.

U nas nie ma klas, dzwonków, podziału na przedmioty ani zadań domowych. Przygotowujemy zajęcia mając z tyłu głowy podstawę programową i zazwyczaj musimy je modyfikować uwzględniając potrzeby dzieci, które danego dnia zdecydowały się uczyć z nami, często pracując na różnych „poziomach” jednocześnie. W nas dziecko ma prawo i możliwość nie uczestniczenia w żadnych zajęciach. Zachęcamy dzieci do uczestnictwa zapraszając je, nie stosujemy nagród ani kar, nie używamy sztuczek manipulacyjnych, nie staramy się uatrakcyjnić aktywności w celu przyciągnięcia uwagi dzieci.

Wspólnie z innymi, zarówno nauczycielami jak i innymi uczniami, decydują także o zasadach i prawach panujących w grupie.

Grupa to przede wszystkim, miejsce rozwoju emocjonalnego dzieci. Uczenie się współdecydowania o tym, że można wspólnie coś zrobić, ustalić, zmienić, zostać wysłuchanym, mieć swój głos w jakiejś sprawie, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala rozwijać się w poczuciu własnej wartości, stawać się pewnym siebie. Absolwenci szkół demokratycznych to osoby: odpowiedzialne, potrafiące wyrażać własne opinie, słuchać i uwzględniać opinie innych, posiadające otwarty umysł.

Stawiamy na prawdziwe relacje z uczniami. Wierzymy, że tylko czując się dobrze i bezpiecznie, będąc akceptowanym takim, jakim się jest, można naprawdę się rozwijać, z korzyścią dla samego siebie. W praktyce – ważniejsza jest rozmowa o tym, co dla dziecka jest ważne, ciekawe, niż zaplanowane przez mentorów zajęcia, ważniejsze jest to, żeby się spotkać niż to, żeby „wziąć udział w lekcji”. Zdarza się, że zarzucamy wszelkie zaplanowane na dany dzień zajęcia i zajmujemy się przyniesionymi bądź powstałymi w grupie problemami.

Dla nas ważne jest podążanie za tym, co jest żywe w dziecku na dany czas.