Europejski Korpus Solidarności

“Europejskie Skrzydła Solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji” to projekt Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Szkoły Dzikiej w Tychach, Nasza Dobra Szkoła w Katowicach i Szkoły Demokratycznej Wolno Mi w Gliwicach w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Projekt daje młodym ludziom z Europy i krajów partnerskich szansę rozwoju poprzez pracę wolontariacką w innowacyjnych szkołach demokratycznych na Śląsku.

Obecnym problemem młodych Europejczyków jest fakt, iż edukacja szkolna nie przygotowuje ich do potrzeb współczesnego rynku pracy. “Niemal każdy młody człowiek, który zaczyna pracę, wkrótce znajduje się w sytuacji, gdy potrzebuje wiedzy lub umiejętności, której szkolny program mu nie dał” (za: “Lepsze jutro” Przewodnik po edukacji nieform i pozaform.).

Młodzi ludzie potrzebują zdobyć konkretne doświadczenie, które wyposaży ich w kluczowe kompetencje, niezbędne na rynku pracy. Oczekują, iż staże i wolontariaty pokażą, gdzie można umiejscowić swój potencjał.

“Europejskie Skrzydła Solidarności – wolontariat i edukacja na rzecz rozwoju demokracji”

Za pomocą projektu Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Demokratyczna Szkoła Dzika w Tychach, Nasza Dobra Szkoła w Katowicach i Szkoła Demokratyczna Wolno Mi w Gliwicach chcą przyczynić się do wzmocnienia solidarności europejskiej poprzez działania wolontariackie w Polsce prowadzące do zawodowego, społecznego i osobistego rozwoju młodych ludzi z krajów europejskich i krajów sąsiadujących z UE znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, którzy zamierzają pracować z dziećmi w duchu solidarności, demokracji i zrównoważnego rozwoju na rzecz rozwoju wspólnoty europejskiej.

Placówki pragną, by dzieci uczące się w nich nabrały odwagi do nawiązywania relacji międzykulturowych i otwierały się na współpracę europejską, rozumiejąc iż są także ważną częścią Europy – solidarnej wspólnoty złożonej z wielu narodów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest danie szansy młodym Europejczykom na zdobycie doświadczenia zawodowego, umocnienia solidarności i wzmocnienia aktywnego obywatelstwa poprzez współpracę z demokratycznymi placówkami edukacji wczesnoszkolnej na Śląsku.

Zadania wolontariuszy

 • promowanie idei solidarności i Wolontariatu Europejskiego
 • budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i włączanie jej do aktywności obywatelskiej
 • umacnianie w uczniach postawy społecznej odpowiedzialności, pomocniczości i współpracy
 • promowanie na skalę europejską nowoczesnej wolnej edukacji
 • podniesienie świadomości przyrodniczej i wypromowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnej
 • prowadzenie nieszablonowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie nowych technik pedagogicznych /Porozumienie bez Przemocy, metoda Montessor i Walfdorska/
 • wsparcie koordynatora, tutora i mentora
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • rozwój wartości demokratycznych, postawy solidarności i pomocniczości
 • szansa nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka polskiego i angielskiego
 • możliwość podróżowania po całej Polsce i Europie

Projekt rozpoczął się w 2019 roku trzech miastach na Śląsku. Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności.