Podstawa prawna

Wolno Mi jest pozbawiona przymusu uczenia się oraz autorytarnego traktowania uczniów. W takiej instytucji, to dziecko decyduje o swojej edukacji zgodnej z jego wewnętrznymi potrzebami. Wspólnie z innymi, zarówno nauczycielami jak i innymi dziećmi, decyduje także o zasadach i prawach panujących w budynku. Wolne szkoły istnieją na świecie już od prawie 100 lat. Pierwszą Wolną Szkołą była szkoła Summerhill, która powstała w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie istnieje ponad 200 takich szkół i wciąż powstają kolejne. Wolne Szkoły różnią się między sobą, każda ma swoją specyfikę. Stąd też różnorodne nazewnictwo – Wolna Szkoła, Szkoła Demokratyczna, Grupa Unschoolingowa i inne. Różnorodność ta wynika z jednej strony z potrzeb tworzącej jej społeczności, a z drugiej z regulacji prawnych, jakie obowiązują w danym miejscu na świecie.

W Polsce większość wolnych szkół funkcjonuje w oparciu o edukację pozaszkolną (zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 16 ust. 8-14). Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczające do Wolno Mi również będą objęte edukacją pozaszkolną. Aby Wasze dziecko mogło być zapisane do Wolno Mi potrzebna jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dotyczy to zarówno przedszkolaków jak i dzieci w wieku szkolnym. Taką opinię możecie uzyskać zarówno w państwowych jak i prywatnych poradniach. Najczęściej spotkanie wraz z dzieckiem odbywa się dwa razy. Warto wziąć to pod uwagę i zapisać się w dogodnym dla siebie terminie. Uzyskaną opinię należy dostarczyć do nas, my następnie wypełnimy wszystkie niezbędne formalności w tym zakresie. Chętnie odpowiemy również na pytania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.